Věčný voják Jean Thurel (1698-1807)

Jean Thurel (1698-1807) byl francouzský voják, který se dožil 108 let, zažil tři staletí a sloužil v armádě úctyhodných 75 let.

Narodil se 6. září roku 1698 za vlády krále Ludvíka XIV., ve městě Orain v Burgundsku. 17. září 1716 se přidal k místnímu pěšímu pluku Régiment de Touraine. Během služby byl dvakrát raněn. Poprvé roku 1733 během obléhání Kehlu, kdy byl střelen do krku mušketou, podruhé během bitvy u Minden roku 1759, kdy byl sedmkrát seknut šavlí, z toho šestkrát do hlavy a tváře. Tři z jeho bratrů byli zabiti v bitvě u Fontenoy roku 1745 a jeden jeho syn, v hodnosti kaprála, který sloužil ve stejném pluku, byl zabit v námořní bitvě u Dominiky v Západní Indii, 12. dubna 1782. Pozoruhodné je, že proslul skvělou disciplínou a za celých 75 let služby byl napomenut pouze jednou. Roku 1787 došlo k zajímavé historce, kdy jako 88-letý stařík dostal nabídku, aby se svezl na voze, což odmítl a mašíroval raději pěšky.

Obdivuhodné je, že po celou svou službu odmítal jakákoliv povýšení a celý život zůstal prostým vojákem. Nutno ale podotknout, že obdržel dvě medaile za dlouhou službu, Médaillon Des Deux Épées, kterou založil roku 1771 král Ludvík V. a byla určena pro řadové vojáky, kteří odsloužili alespoň 24 let. Jean Thurel ji získal hned dvakrát a to v roce založení, zpětně za odsloužené roky 1716-1740 a 1740-1764. Dvakrát tuto medaili získalo jen velmi málo vojáků, on ale sloužil dál. Dne 8. listopadu 1787 byl Thurel představen královskému dvoru ve Versailles. Třiatřicetiletý král Ludvík XVI. jej oslovil jako “otce” a zeptal se jej, zda by raději získal Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis nebo třetí Médaillon Des Deux Épées (1764-1788). Pokud jde o první zmíněný řád, tak na ten měli nárok pouze vysoce postavení důstojníci armády nebo námořnictva. Skromný voják ale zvolil třetí medaili za dlouhou službu, pokud mu ji král osobně připne. Král jeho přání splnil. Hrabě z Artois mu nabídl svůj meč a dvorní dámy mu během pobytu v Paříži propůjčily kočár. Král mu udělil roční důchod ve výši 300 livrů. Roku 1788 se důstojníci jeho pluku složili na namalování portrétu slavného veterána, který vytvořil malíř Antoine Vestier (1740-1824). Dne 26. října 1804, ve věku 106 let, se Thurel stal jedním z prvních nositelů řádu Řád čestné legie, nejvyššího francouzského státní vyznamenání, založeného o dva roky dříve císařem Napoleonem I. Bonapartem. Od něj rovněž získal pensi ve výši 1 200 franků a čestný titul “nejstarší voják Evropy”. Jean Thurel si udržel celý život silné zdraví i ducha, zemřel v Tours 10. března 1807, ve věku 108, po krátké nemoci.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář