Italské jezero se zatopeným kostelem


Umělé jezero Lago di Resia (Reschensee) se nalézá v západní části Jižního Tyrolska v Itálii, poblíž hranic se Švýcarskem. Jedná se o největší jezero v Alpách a proslulo věží potopeného kostela ze 14. století, která vyčnívá z vody.

Už v polovině 19. století se začalo s realizací plánu inženýra Josefa Duile Curona, který měl v úmyslu snížit hladinu jezera Mittersee (známého také jako jezero Curon) a získat tím zemědělskou půdu. Projekt se však díky přírodní katastrofě z roku 1855 nepodařilo dokončit – v červnu tohoto roku došlo k masivnímu tání sněhu z hor a velkým dešťům. Voda z jezer Haidersee a Mittersee (dnes součást Reschensee) přetekla přes okraje, provalila hráze a doslova pod sebou pohřbila čtyři vesnice: Burgusio, Clusio, Laudes a Glorenzu. Potřeba elektrické energie pro rozmáhající se průmysl vedla roku 1920 k plánu spojit zdejší jezera do jednoho a vodu využít coby zásobárnu pro elektrárnu. K realizaci se přikročilo až o devatenáct let později. Hladina měla stoupnout o dvaadvacet metrů, což by znamenalo zatopení vesnic v oblasti. Obyvatelům bylo nařízeno, že se musí bez náhrady vystěhovat v zájmu posílení národního průmyslu. Byť lidé příkaz vlády raději vyplnili, s druhou světovou válkou bylo od výstavby upuštěno a místní začali doufat, že projekt na výstavbu nádrže bude navěky zapomenut. K jejich smůle se v roce 1947 začalo s přehradou znova. Nepomohla ani návštěva u papeže, ani demonstrace. Roku 1950 byla přehrada hotová a napuštěná voda zaplavila 677 hektarů půdy. Přes 160 rodin přišlo bez náhrady o své pozemky, domy a statky; polovina z nich byla navíc donucena emigrovat. Celkem své domy dobrovolně opustilo 600 lidí a dalších 400 muselo být násilně vysídleno. Obyvatelé Curonu byly provizorně ubytováni v kasárnách odlehlé oblasti Vallelunga.

Místní legenda vypráví, že za některých zimních dnů je stále ještě možné slyšet zvony, které musely být z věže odstraněny 18. července 1950 – týden před demolicí chrámové lodi a napuštění jezera.

Zdroj obrázku Flickr

https://www.e-borghi.com/public/blog/30_04_19-09_57_28-If4f60209cfa2715ae18a9fc83668990-M.jpg

Napsat komentář