Invalidní vozík pro císařovnu Alžbětu

Invalidní vozík z roku 1740, vyrobený pro císařovnu Svaté říše římské Alžbětu Kristýnu Brunšvicko-Wolfenbüttelskou (1691-1750).

Alžběta Kristýna přišla na svět na konci srpna roku 1691 jako prvorozená ze čtyř dcer brunšvicko-wolfenbüttelského vévody. V sedmnácti letech se v Barceloně provdala za španělského krále Karla III. (VI.) Habsburského. Cílem sňatku bylo posílení protifrancouzské koalice, protože v té době se vedly války o dědictví španělské a Karel byl pretendentem trůnu. V roce 1711, kdy zemřel Karlův starší bratr císař Josef I., musel se jeho bratr jako Karel VI. ujmout vlády nad habsburskou monarchií a získal i trůn římského císaře. Alžběta Kristýna přežila svého manžela Karla VI. o deset let, své dny dožila na císařském dvoře ve Vídni u starší dcery Marie Terezie. Ta se stala otcovou nástupkyní a jedinou ženou na habsburském trůně. Pochována je v Císařské hrobce.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář