Gustave Clovis Gabet (1876-1949)

Gustave Clovis Gabet se narodil 9. října 1876 v Bernay, Charente inférieure. Jeho otci, farmáři Clovisu Gabetovi bylo v té době 27 let a jeho matce Marie-Thèrése Merlet 23 let. Zajímavostí je, že dokumenty k narození dítěte museli podepsat svědci Jules Géraudeau (22 let) a Edouard Chevalier (27 let), jelikož otec neuměl psát (!) O to pozoruhodnější je, že se mladému Gustavu Gabetovi dostalo vysokoškolského vzdělání a stal se inženýrem. V letech 1898 až 1907 vyučoval na základní škole v Rochefort. Od roku 1907 se stal inženýrem elektrotechniky v Paříži. Zde žil v domě na adrese boulevard Jourdan číslo 30. Již na počátku 20.století se zabýval možností využít rádiových vln pro ovládání torpéda. Roku 1909 představil veřejnosti prototyp rádiově řízené torpédo – “Torpille Radio-Automatique”. Podobnými prostředky se zabýval již na konci 19.století známý vynálezce Nikola Tesla. Gabet navrhl bezdrátově ovládané zařízení, určené k ničení nepřátelských plavidel – primárně nejspíš zakotvených v přístavech. Prototyp Gabetova torpéda, postavila společnost Schneider, konkrétně loděnice v Chalons-sur-Saône. Tak jako u některých významných konstruktérů zbraní, byl i Gustave Gabet přesvědčením pacifistou a psal protiválečné články do novin Červeného kříže – Croix Rouge Internationale. Svůj výtvor koncipoval jako odstrašující zbraň, které se budou zástupci armád natolik bát, že se neodváží rozpoutat světový konflikt. Gabetovou myšlenkou bylo, že tato říditelná torpéda dokáží hravě zlikvidovat i ta největší válečná loďstva, ať již v přístavech nebo na moři a ztráta loďstva by znamenala pro tehdejší státy katastrofu. Říditelná torpéda by prakticky sama ukončila válku. První výsledky jeho práce byly vidět již v roce 1907 a několik let pak probíhaly testy a další úpravy. Nejvýznamnější zkoušky se konaly na řece Seině, začátkem února roku 1909. Přítomen byl jak vynálezce, tak i generál de la Rocque, bývalý directeur de l’artillerie au ministère de la Marine. Přítomeni byli i novináři, především ti z novin “Le Petit Journal”, kteří již 14. února informovali čtenáře o úspěšném testu. Torpédo při zkoušce exelovalo, vodotěsnost byla dobrá, stejně tak stabilita, také se dokázalo vyhýbat různým překážkám a přesně podplout pod mostem. Jisté je, že tento pokus ale zájem armády nevzbudil a celý projekt se dál nerozvíjel.
Když začala válka, byl dne 11. srpna roku 1914 povolán k pěšímu pluku číslo 99. Na frontu se Gabet dostal v listopadu 1914 a kvůli zranění stažen z fronty v prosinci téhož roku. V nemocnici se nacházel od prosince do května 1915 a následně byl přeložen do zálohy.

V této době, kdy byl indisponován, navrhl spolu s Aubriotem, pozemní dálkově řízenou minu – “Torpille Terrestre électrique filoguidée”. Jednalo se v podstatě o lehký nosič nálože o váze výbušné směsi až 200 kg. V podstatě se jednalo o takového předchůdce německého Leichter Ladungsträger – Goliath. Gapet použil k ovládání vozidla dva kabely, které umožnily obsluze navést vozidlo až k nepřátelským pozicím. Samotný operátor mohl být ukryt v bezpečné vzdálenosti, ve vlastním zákopu. Očividně došlo k výrobě prototypu, ale nic víc není známo. Patrně překvapí, že Aubriot-Gabet Torpille Electrique měla konkurenci v podobě obdobného vozidla “Schneider Torpille Terrestre Crocodile”. Výrobcem “krokodýla” byla známá zbrojovka Schneider. Malé, dálkově řízené vozidlo mělo nést nálož o váze 40 kg. Bylo určeno k ničení německých drátěných překážek a betonových opevnění. V červnu 1916 bylo několik těchto vozítek testováno před továrnou Schneider v Le Creusot ve Francii. Některé zdroje uvádějí, že byly odeslány na frontu, ale sériová výroba nebyla nikdy zahájena. Společnost Schneider dala přednost výrobě a rozvíjení konstrukce nově zaváděných tanků.

V roce 1915 navrhl tandem Aubriot-Gabet i tank nazvaný “Fortin Aubriot-Gabet” (pevnůstka). Jednalo se o silně pancéřované vozidlo, které poháněl elektrický motor, k němuž se elektrická energie přiváděla kabelem, jednalo se tedy o dálkově napájený tank. Osádka byla pouze dvojčlenná (řidič a střelec), což bylo na svou dobou velice raritní, minimalistické řešení. Výzbroj tvořil námořní kanón ráže 37 mm. Dokonce byl postaven i prototyp, ale zda byl i vyzkoušen není jisté. Zmíněné napájení kabelem, se ukázalo být nepraktické a hrozilo poškození kabelu. Byla tedy dána přednost jiným, konvenčnějším konstrukcím. Vznikl dokonce i druhý návrh, který byl již postaven na podvozku pásového traktoru Filtz. Pohon byl hybridní, elektricko-benzínový. Vozidlo bylo dlouhé 6 metrů, vysoké 2,5 m a široké 2 m. Váha se pohybovala mezi 8-10 tun a rychlost 8 až 10 km/h. V tomto případě patrně nedošlo ani k výrobě modelu.

V červnu 1916 byl Gabet na vlastní žádost opět povolán do armády a přidělen k pluku těžkého dělostřelectva číslo 84. Po absolvování kurzu Fontainebleau, byl v květnu 1917 jmenován do funkce důstojnického aspiranta. Od června do července 1917 se účastnil bojů u Auberives a Moronvilliers. Již jako podporučík se v srpnu účastnil útoku na Mort-Homme a kótu 304. V říjnu bojoval u Aisne a od července do srpna 1918 se účastnil francouzsko-britského útoku na Moreuil Royes, Nesles, Saint-Quentin, byl i při útoku na Vesle poblíž Jonchery a ofenzívy u Canal de l’Aisne v listopadu 1918. Dle plukovního hlášení z roku 1918, Gustave Clovis Gabet opakovaně převzal velení své baterie, která tak byla schopna dosáhnout pozoruhodných výsledků v boji s nepřítelem. Díky jeho klidnému a energickému postoji, 14. srpna 1918, udržoval palbu části baterie bez ohledu na ztráty způsobené nepřátelskou palbou. Zlom v životě Gustave Clovise Gabeta přišel dne 4. února 1921, kdy byl jmenován rytířem Čestné Legie. Ocenění získal přímo z rukou samotného ministra války a jednalo se o skvělé ocenění jeho zásluh na frontě. Zemřel 20. března 1949 v prefektuře Nice.

Zdroj obrázku Narrowboat Dream On a Wikimedia Commons

Napsat komentář