Obrovský meč Fríského piráta (1515)

Obrovský meč Fríského piráta a bojovníka za svobodu, známého jako Grutte Pier, který vedl místní povstání v letech 1515 a 1519. Samotný meč je dlouhý 215 cm a váží 6,6 kg. Majitel s ním máchal tak skvěle, že jedním sekem srazil naráz hlavu několika lidí. Nyní je k vidění ve fríském muzeu v Leeuwardenu, v Holandsku.

Pier Gerlof Donia (1480-1520) byl nepochybně zajímavou postavou i krom svého obrovitého vzhledu, díky kterému si vysloužil přezdívku “Grutte Pier” (latinsky Pierius Magnus). Historik Conrad B. Huet píše, že to byl “…chlapík vysoký jako věž a silný jako býk, tmavý, širokoplecí, s dlouhou černou bradou a knírem. Tento přirozený šprýmař se shodou nepříznivých okolností změnil na děsivého násilníka.”

Jeho vesnici přepadla v roce 1515 tlupa saských žoldáků, vypálila domy a zabila Pierovi ženu. Jako odvetu Pier zahájil záškodnickou válku proti jejich pánovi, vévodovi Georgovi, sloužícímu burgundským šlechticům, pirátským způsobem zajal téhož roku 28 holandských lodí a sám sebe nazval “Král Frísů.” Protože situaci nezměnil, po mnoha bojích a srážkách se stáhl do ústraní a skonal na lůžku 18. října 1520. Tvrdí se, že poprvé vyslovil fríský slogan “Leaver dea as slaef” (Lepší mrtvý než otrok).

Legendy jej popisují jako neobvykle mohutného muže, vysokého nejméně sedm stop (213 cm), což dokazuje i dochovaná veliká přilbice a kyrys, podle nichž mohl vážit až 190 kg. Podle lidových vyprávění se sám zapřáhl do pluhu a oral půdu, nebo jednou paží zvedl nad hlavu koně. Jednou poslali pět žoldáků, kteří jej měli zavraždit: Pier oral pole staromódním pluhem z dřevěného trámu. Jakýsi cizinec se jej zeptal Hej, víš kde žije Grutte Pier? Obr prý vypřáhl koně, popadl pluh pravou rukou, zvedl jej a ukázal jím k domu. Pak řekl Žije tamhle. Druhou rukou se udeřil do prsou se slovy A tady stojí. Pověst říká, že žoldáky zabil ve vesnici Kimswerd a místo je dodnes známé jako Fiveval (Five fall), neboť všech pět zůstalo mrtvých na zemi.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Pier Gerlofs Donia *ink on paper *1622

Napsat komentář