Gonzalo Guerrero (1470-1536)

Gonzalo Guerrero, španělský námořník, který bojoval na straně Mayů proti conquistadorům. Příběh jako z filmu Avatar, leč pravdivý.

V roce 1511 se plavilo 16 mužů a dvě ženy z Panamy do Santo Dominga. U pobřeží Yucatánu loď narazila na písečný pruh a potopila se. V záchranném člunu se pokusili dopádlovat na Jamaiku nebo Kubu, leč silný protiproud je hnal na pobřeží neobjevené pevniny. Místní Mayové je hned zajali a několik z nich skončilo na obětních kamenech, ostatní v průběhu let pomřeli na různé choroby. O osm let později se u stejného pobřeží vylodil dobyvatel Hernán Cortés (1485-1547) se svou armádou, tehdy žili v zajetí ještě dva muži z oné ztroskotané lodi – mnich Gerónimo de Aguilar (1489-1531) z Écija a Gonzalo Guerrero (1470-1536) z Palos. Hernán Cortés znal legendu o bílých vousatých mužích žijících mezi indiány a počítal celkem správně, že se jedná o ztroskotance z předchozích výprav. První pochytané indiány vybavil proto španělsky psanými dopisy adresovanými těmto bílým mužům. Počítal, že by jich mělo být sedm. Na dopis ale reagoval jen jediný a to Gerónimo de Aguilar, který na ukradené kánoi doplul až k ukotvené lodi. Gonzalo volání svého krajana nevyslyšel, jelikož za osm let strávených v zajetí dokázal vydobýt nejen svobodu ale i postavení výborného kmenového válečníka. Rovněž přijal novou víru, náčelníkovu dceru s níž měl tehdy tři děti a stal se jedním z předních mužů svého kmene. Gerónimovu nabídku na společný útěk odmítl a bojoval po boku válečníků svého kmene, proti Španělům. Cortés se brzy dozvěděl, že za mnohými mayskými vítězstvími stojí Gonzalův výcvik, přikázal jej tedy zajmout. Nesnadného úkolu se zhostil Pedro de Alvarado (1485-1541) s částí vojska, leč marně. Nahé potetované tělo španělského válečníka bylo nalezeno mezi mrtvými po bitvě mezi Španěly a Cicumbou u města Ticamaya v dnešním Hondurasu, roku 1536. Byť nekteré prameny zmiňují, že zemřel již před rokem 1532. Jeho socha stojí v Akumal, Quintana Roo, autorem je Raúl Ayala Arellano.

Zajatý mnich Gerónimo de Aguilar sloužili Cortésovi jako věrný tlumočník při jeho cestě za dobytím nejbojovnějšího impéria Ameriky té doby. Musíme ale zmínit rovněž známější domorodou tlumočnici Malinche (1496-1529), která ovládala jak mayské dialekty tak aztécký náhuat. Dne 13. srpna 1521 dobyl Cortés hlavní město Tenochtitlán a zajal nového císaře Cuauhtémoca. V letech 1524-1526 vedl vojenskou výpravu do Hondurasu, ale mezitím byl ve Španělsku obviněn ze zneužívání pravomocí a přípravy odtržení Mexika (tato obvinění nebyla pravdivá). Roku 1528 odjel do Španělska, kde od císaře Karla V. obdržel titul markýz del Valle de Oajaca a velké pozemky v Mexiku. Roku 1529 byl jmenován pouze vrchním velitelem vojska s právem podnikat nové výboje. Podnikl několik výprav do Panamy a Severní Ameriky, v roce 1536 objevil Kalifornský poloostrov. Leč rychle vyčerpal osobní finanční prostředky a císař jej přestal podporovat. Zemřel 2. prosince 1547 poblíž Sevilly.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Pixabay

Napsat komentář