Larvy střevlíků Epomis loví žáby

Obecně je známé, že obratlovci se živí hmyzem, nu někdy se ale karta obrátí a pak jsme svědky hororové podívané.

Malé ryby či larvy obojživelníků jsou často loveny dravým vodním hmyzem. Dalším příkladem mohou být dospělí střevlíčci rodu Epomis z Izraele, kteří se živí čerstvě metamorfovanými žábami i ocasatými obojživelníky. Některé druhy tohoto rodu jdou ale ještě dál. Larvy střevlíčků druhů Epomis circumscriptus a Epomis dejeani lákají čerstvě metamorfované žáby pohybem ústních orgánů. Když se je žába pokusí pozřít, larva se přichytí v okolí úst nebohé žáby a dlouhodobě konzumují její tělní sekrety. Větší larvy pak používají svá kusadla ke žvýkání tkáně. V případě, že žáby larvu pozřou, se po chvíli karta zase rychle obrátí. K vyzvrácení dochází někdy i po dvou hodinách po pozření, načež larva začne opět požírat původního lovce.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář