Americký císař Norton

V roce 1859 Joshua Abraham Norton prohlásil sám sebe císařem Spojených států amerických a protektorem Mexika. Byť byl tulákem, stal se maskotem San Franciska a stoupenci diskordianismu jej dokonce považují za svatého.

Jeho císařské veličenstvo Norton I. (přibližně 1815-1880) pocházel z Velké Británie a ve dvaceti letech, po smrti rodičů, se rozhodl odcestovat do San Francisca. Zde velmi zbohatl na přeprodeji pozemků ale zkrachoval při prodeji rýže. Dva roky o něm nikdo neslyšel, ale pak se objevila v novinách reklama, ve které byl Norton ve vojenské uniformě a prohlašoval se za císaře Spojených států a protektora Mexika. Noviny pochopitelně měly o takovou bizarnost zájem, takže brzy vyšla i císařova deklarace a provolání k lidu. Norton se tak stal jakýmsi maskotem. Místní divadlo mu rezervovalo místo na každé nové premiéře a do jeho lóže jej doprovázeli zřízenci. To byla ale jen marketingová maškaráda, ve skutečnosti byl Norton stále bez peněz a žil z charity a příspěvků ostatních lidí.V roce 1867 ho dokonce zatkla policie pro tuláctví, ale brzy byl s omluvou propuštěn. Zajímavostí je, že svojí autoritou dokázal zastavit rozlícený dav, který chtěl vyvolat násilí a nepokoje v Čínské čtvrti.

Císařova prestiž byla taková, že mohl zdarma jezdit hromadnou dopravou i vlaky. V restauracích dostával jídlo zdarma a na některých místech se objevovaly cedulky: “Zde jedl císař Norton”. Mezi jeho další činy patří rozkaz k násilnému rozpuštění amerického kongresu a řada dekretů žádajících stavbu mostu přes sanfranciský záliv. Ačkoliv nedisponoval žádnou politickou silou a jeho vliv nesahal dále než jeho humorná pověst, požíval v San Franciscu úcty a měna vydávaná jeho jménem byla vážená v podnicích, které navštěvoval. Psal si s britskou královnou Viktorií a Dobrodružství Huckleberryho Finna od Marka Twaina je údajně inspirováno právě Nortonem.

Život císaře Nortona vyhasl 8. ledna 1880, kdy spadl na chodníku. Další den o jeho úmrtí informovaly noviny na celé titulní stránce. O Nortonovi referovaly obsáhle také noviny v Cincinnati, když mimo jiné napsaly: “Král bez nepřátel a království, podporován pouze svobodnými lidmi”. Nortonova pohřbu se zúčastnilo na 10 tisíc lidí a smuteční průvod se táhl dvě míle.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář