Dendritický opál

Pojem dendrit v geologii označuje agregát (seskupení) malých krystalů nebo krystalových zrn se strukturou fraktálu. Název pochází z řeckého δένδρον, déndron, doslova “strom”.

Dendrit tvarem větvení připomíná stromy, keře nebo listy kapradí. Příkladem mohou být sněhové vločky různých tvarů a ledové květy na okenním skle. Vzhledem k podobnosti s rostlinami, bývají dendrity v minerálech zaměňovány s rostlinnými fosiliemi (tzv. pseudofosilie – nepravé zkameněliny). Dendrity jako drobné keříčkovité povlaky na vzorcích hornin nebo minerálů vznikají rychlou krystalizací minerálů z roztoků, infiltrací praskliny v hornině nebo štěpné rovině. Dendrity obecně tvoří oxidy nebo hydroxidy manganu a železa (goethit, psilomelan, pyroluzit, limonit), ty mají většinou tmavou barvu. Existují dendritické agregáty jiných minerálů, např. zlata nebo stříbra. Jednou z odrůd opálu je dendritický opál, nazývaný také mechový nebo keříčkový. Dendritické uzavřeniny pyroluzitu v chalcedonu se nazývají mechový achát.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář