Daisugi, aneb když stromy rostou ze stromů

Daisugi je unikátní japonská technika kultivace vzácného kitajamského cedru. Je známa již od 15. století a používá se dodnes. Kitajamský cedr je unikátní tím, že roste velmi rovně, je vysoký a dřevo nemá prakticky žádné suky. Materiál tak byl velmi žádaný, leč cedr potřebuje k růstu rovný terén, což bylo v hornatém Japonsku problematické. Nu a právě proto vznikla technika zvaná daisugi.

Nejprve se vypěstuje takzvaný mateřský strom, z jehož větví začínají rašit větve nové, a právě v tomto momentě nastupuje lidský um. Nechávají se růst pouze zcela rovné větve mířící kolmo vzhůru, přičemž nadbytečné jsou odstraněny. Ve výsledku tak strom vypadá jako ruka, ze které rostou rovné stromy vzhůru. V podstatě je to jeden strom, ale roste na něm mnoho dalších. Celý proces kultivace je velmi zdlouhavý a může trvat mnoho let.

Dříve byla tato technika používána k získání dřeva, leč dnes má především dekorační efekt (podobně jako bonsaje). V Japonsku jsou tyto stromy velmi ceněné, a lidé si je rádi fotí.

Zdroj obrázku @iszkt2g on IG

Napsat komentář