Cheddarský muž – pradávní Evropané měli tmavou pleť

Cheddarský muž žil před 10 000 lety, tedy v období bezprostředně po příchodu prvních lidí z kontinentální Evropy na britské ostrovy. Jeho ostatky byly objeveny roku 1903 u města Cheddar v hrabství Sommerset.

Kostra byla nalezena v jeskyni, přičemž díky stabilním podmínkám jako je suchý a chladný vzduch, se podařilo zabránit degeneraci DNA. Jelikož se zde podařilo získat mimořádně zachovalý genetický materiál, bylo postupně provedeno několik testů DNA. Původně odborná veřejnost předpokládala, že cheddarský muž měl světlou kůži a plavé vlasy, podobně jako moderní obyvatelé oblasti. První analýza DNA pak ukazovala na vlasy černé, hnědé oči a světlou kůži. Nedávno byla analýza vzorků zdokonalena díky takzvané sekvenaci lidského genomu vyvinuté v posledních letech. Vzorky DNA byly nově odebrány pracovníky Přírodopisného muzea v Londýně. Konkrétně Selina Braceová odebrala vzorek ze skalní kosti v oblasti spánku a podařilo se tak získat kompletní genom. Na základě analýzy vzorků badatelé londýnské univerzity UCL vytvořili novou rekonstrukci obličeje. Výsledkem je muž světle modrých očí a velmi tmavé pleti (!) Zdá se to být podivné, ale vedoucí výzkumu londýnského muzea Chris Stringeran upřesňuje, že na konci poslední doby ledové byl podobný zjev běžný. Světlejší barva kůže se objevila až s nástupem zemědělství a radikální změnou jídelníčku, který už neobsahoval tolik vitaminu D.

Pokud jde o haploskupinu chedarského muže, tak ta byla analyzována jako U5, kterou dnes má přibližně 10 % evropských mužů. Pro porovnání, tak “muž z ledovce” – Ötzi, žil kolem roku 3300 př.n.l., přesněji mezi lety 3359 a 3105 př.n.l., s 66 % pravděpodobností, že zemřel mezi lety 3239 a 3105 př.n.l. Jeho genetický profil byl opět skvěle zachován a analýza byla zveřejněna roku 2012. Jeho Y-DNA patří do podskupiny G haploskupiny chromozómu Y lidské DNA definovaného polymorfizmy M201, P287, P15, L223 a L91 (G-L91, ISOGG G2a2b, bývalý “G2a4”). Nebyl určen jako žádná z podskupin navazujích na G-L91. Typy G-L91 se nyní většinou nacházejí na jižní Korsice. Jeho pleť je již světlá s dobře patrným tetováním.

Zdroj obrázku Autor

https://static.euronews.com/articles/stories/03/07/35/66/1440x810_story-6e1e0e5e-5ae3-5a5e-b987-ced4efb13778_788983.jpg

Napsat komentář