Černý samuraj Yasuke

Jedním z nejpozoruhodnějších nejaponských samurajů byl zároveň první černoch, který se kdy dostal do Japonska. Jednalo se o otroka a jeho majitelem byl italský jezuita Alessandro Valignan, který dohlížel na jezuitské misie v Indiích – tedy dálném východě. Do Japonska připutovali roku 1579 a v březnu 1581 se vydali do hlavního města. Cestou si získali velký zájem místních obyvatel a výjimkou nebyl ani tajemný muž s černou kůží, jehož netradiční vzhled přilákal mnoho zvědavých diváků. Velice rychle jeho nevšední vzhled upoutal i prvního ze tří sjednotitelů Japonska – slavného vládce oblasti Nagoja, jménem Oda Nobunaga (1534-1582). Tento vládce byl fascinován evropskou kulturou, sbíral umělecká díla, zbraně a brnění. Je také považován za jednoho z prvních Japonců, kteří nosili evropské oblečení. Když byl otrok předveden před vládce, Nobunaga přikázal, aby byly otrokovi sundány šaty a byl omyt inkoust z jeho kůže. Muž ale zůstal černý a fascinovaný vládce jej vzal do svých služeb a jmenoval jej svým osobním ochráncem. Tuto událost zaznamenal roku 1581 jezuita Luís Fróis v dopise pro Lourenço Mexia.
Otrokovo pravé jméno není známo, ale jeho nový pán jej nazýval Yasuke (弥介). Roku 1627 zmínil Francois Solier ve své knize – Histoire ecclésiastique des isles et royaumes du Japon, že Yasuke pocházel z portugalského Mosambiku. Zde je ale nutnododat, že kniha vznikla velmi dlouho po této události. V roce 2013 bylo zmíněno, že Yasuke nejpravděpodobněji pocházel z etnické skupiny Makua (Makhuwa), která se nachází na severu Mosambiku. Místní kmeny byli zemědělci a dokázali zpracovávat železo. Nakonec se oblast dostala pod vliv Arabů a část místních obyvatel přijala islám. Prvními Evropany, kteří vstoupili na území dnešního Mosambiku, byli v roce 1498 Portugalci pod vedením Vasco da Gamy. Objevili zde arabské osady, které se táhly po celé délce pobřeží. Moc v zemi měl místní sultán jménem Muça Alebique, podle nějž dostal Mosambik své jméno. Evropané postupně obsadili většinu arabských osad na pobřeží a rovněž převzali vzkvétající obchod s otroky. Zde měl tedy původ patrně i Yasuke, jehož jméno původně znělo Yasufe, nebo přesněji v místní jazyku – Issufo. Možné je, že pocházel z lidu Yao, který se nacházel ve vnitrozemí Mosambiku, a tito domorodci byli před rokem 1585 v kontaktu s Portugalci. Jméno Yasuke by pak mohlo mít i původ v kombinaci slov Yao-suke, přičemž suke je japonský termín pro mužské jméno. Jiná teorie zmiňuje, že pocházel z Habeše v dnešní Ethiopii. Jméno by pak mohlo pocházet z místního Yisake nebo portugalského Isaque (Izák). Yasufe je rovněž v Ethiopii známé příjmení.
Japonská kronika Shinchō Kōki, potvrzuje Fróisův popis událostí na Nobunagově dvoře. Rovněž Yasukeho popisuje jako zdravého muže dobrého chování a vysokého 6 shaku 2 sun (188 cm) s pokožkou barvy dřevěného uhlí. Samotný vládce Japonska obdivoval jeho sílu, která se údajně rovnala desíti statným mužům. Rovněž s ním pojedl a krátce pohovořil. Význam setkání podtrhuje i fakt, že Nobunagaův synovec mu dal nespecifikovanou sumu peněz. Možná se divíte, jak probíhala komunikace, když vládce nemluvil portugalsky. Komunikace probíhala patrně v japonštině, což bylo u cizinců rovněž velice pozoruhodné. Jezuité se tedy patrně pečlivě předpřipravili na toto setkání. Některé zdroje zmiňují, že hovořil plynně japonsky (!)
Yasukeho kariéra nabrala neskutečné tempo. Od Nobunagy získal vlastní dům, krátkou ceremoniální katanu a rovněž funkci nosiče vládcova meče, což byla velice významná funkce a neobvyklé privilegium, ještě roku 1581 se stal samurajem. V této hodnosti doprovázel, roku 1582, svého pána do bitvy u Tenmokuzan (Toriibata). Zde Oda Nobunaga, souběžně s ním jeho spojenec Tokugawa Ieyasu, vytáhl proti poslednímu odporu klanu Takeda, který vedl Takeda Katsuyori. Yasukeho pán zde zvítězil, protáhl územím zničeného klanu Takeda a při zpáteční cestě se tento nevšední samuraj setkal rovněž s Tokugawou. Krátký čas Yasuke rovněž sloužil na jedné z prvních Nobunagových pevností – zámku Azuči. Tento hrad u jezera Biwa v provincii Omi, byl dostavěn roku 1578. Jednalo se o působivý a extravagantně vyzdobený hrad pokrytý zlatem a zdoben sochami, interiéry pomaloval malíř Eitoku Kanó. Tato nevšední stavba udivovala evropské misionáře stejně jako obyčejné dvořany. Dá se říci, že extravagantní černý samuraj zde poměrně zapadal.

Boje o vládu nad Japonskem pokračovaly dál a na cestě do regionu Čúgoku zastavil Nobunaga v chrámu Honnódži v Kjótu. Jelikož neočekával útok uprostřed jím ovládaného území, byl strážen pouze pár desítkami služebníků a osobními strážci. Toho však využil jeho bývalý vazal Micuhide Akeči, náhle obklíčil chrám a donutil Nobunagu spáchat sebevraždu. Ve stejný čas, kdy Akečiho síly napadly hrad Nidžó, si Nobunaga vzal život. Společně s ním zemřel jeho mladý pobočník a milenec, Ranmaru Móri. Zda se zde nacházel i Yasuke není jisté, ale vzhledem k tomu, že svého pána přežil, patrně ne. Jisté je, že se následně připojil k vojsku, které se snažil na hradě Nijō shromáždit Nobunagův dědic Oda Nobutada. Zde Yasuke bojoval v armádě svého nového pána, ale po dlouhém boji byl zajat. Když byl černý samuraj předveden Micuhide Akečiho, ten zmínil, že černý muž není Japoncem a tedy by neměl být zabit. Patrně také nechtěl popudit jezuity, jelikož následně měl být převezen do kostela Nanbanji (nebo Nanbandera) v Kjótu. Jednalo se o první křesťanský kostel v Japonsku, postavený roku 1576 za podpory Ody Nabunagy a zničený roku 1587. Další osud černého samuraje není znám, ale zmiňuje se, že zemřel roku 1582 v Kjótu. Byť byl Nobunaga mrtev, položil pro své následovníky cestu pro dokončení sjednocení Japonska. Jeho nástupci se stali jeho věrní vazalové Hidejoši Tojotomi a Iejasu Tokugawa. Hidejoši porazil Akečiho během měsíce a byl považován za právoplatného Nobunagova nástupce. Hlavním vládcem se stal roku 1586. Dějiny Japonska ale zásadně ovlivnil právě Iejasu Tokugawa (1543-1616), který zásadním způsobem ovlivnil politický vývoj země, když tři roky po zásadní bitvě u Sekigahary, ustanovil roku 1603 šógunát Tokugawa, ten zanikl až roku 1868 v tzv. reformách Meidži. Jediný černý samuraj ale nebyl zapomenut. Na motivy jeho života vyšel roku 1968 historický román a naposled se stal hlavní postavou videohry.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář