Brutalistická státní opera

Čuvašská státní opera a baletní divadlo je ukázkovým dílem Brutalismu! Budova byla otevřena 22. května 1960 a nachází se ve městě Čeboksary, hlavním městě Čuvašska. Jeho repertoár zahrnuje nejen opery a balety, ale i hudební příběhy a muzikály pro děti, stejně jako operety.

Čeboksary (Чебокса́ры), čuvašsky Šupaškar (Шупашкар) je město s říčním přístavem na Volze a zároveň hlavním městem Čuvašska. Žije zde přibližně 489 tisíc obyvatel a nedaleko se nachází satelitní město Novočeboksarsk s 125 000 obyvateli. Archeologické vykopávky ukázaly, že na místě dnešního města vzniklo první osídlení na přelomu 13. a 14. století, přičemž se jednalo o bulharsko-čuvašskou osadu. Na velké mapě Benátčanů Francesca a Dominica Piziganiových z roku 1367 je na místě Čeboksary zakreslena podoba města, leč bez udání názvu. Ruské kroniky poprvé zmiňují Čeboksary v roce 1469, když tudy postupovali ruští vojáci na východ ke Kazani, ve válce s Tatary. Za tatarské nadvlády neslo název Çabaqsar, z něhož časem vznikl dnešní ruský název. V té době bylo osídleno pouze Tatary a Čuvaši. Když ho roku 1555 získali Rusové, vybudovali zde pevnost a osadu, na další dvě století tu sídlila vojenská posádka. Poté se postupně měnil charakter města, a to z vojenské osady na obchodní křižovatku celého Povolží. V roce 1781 získalo status města v Kazaňské provincii. Na začátku 19. století už mělo pilu a několik malých manufaktur, žilo zde 5 500 obyvatel. Vznikla banka, obchody, katedrála a stavěly se kostely.

Ve městě je mnoho divadel hrajících hry jak v ruštině, tak v čuvaštině, baletní a operní scéna a filharmonický orchestr. Nachází se tu také jediné ruské muzeum piva.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář