Berwick-upon-Tweed ve válce s Ruskem

Legenda praví, že anglické město Berwick-upon-Tweed bylo ve válce s Ruskem po více než sto let. Konkrétně od březen 1854, kdy se Británie zapojila do Krymské války, a to až do roku 1966, kdy sovětský velvyslanec formálně ukončil nepřátelství s místním starostou Robertem Knoxem.

Základem celého příběhu je tvrzení, že Berwick v minulosti několikrát změnil majitele, byl tradičně považován za zvláštní, oddělenou entitu a některé proklamace odkazovaly na “Anglii, Skotsko a město Berwick-upon-Tweed”. Jedním takovým bylo vyhlášení Krymské války proti Rusku, kterou královna Viktorie údajně podepsala jako “Victoria, Queen of Great Britain, Ireland, Berwick-upon-Tweed and all British Dominions”. Když ale byla v březenu 1856 podepsána Pařížská smlouva k ukončení války, “Berwick-upon-Tweed” byl vynechán. To tak údajně znamenalo, že jedno z nejmenších britských měst bylo oficiálně ve válce s jednou z největších světových mocností – a kvůli absenci mírové smlouvy se konflikt prodloužil na více než století. Ve skutečnosti nebyl Berwick-upon-Tweed zmíněn ani ve vyhlášení války, ani v závěrečné mírové smlouvě a pro obojí byl oficiální součástí Spojeného království.

Příběh si žije vlastním životem již velmi dlouho. Peterborough z Daily Telegraph se o tomto stavu zmiňoval v roce 1935: “Nepřiměřeně alarmující informování obyvatel Berwick-upon-Tweed, že jsou stále ve válce s Ruskem. Když Anglie 28. března 1854 vyhlásila válku Rusku, královna Viktorie podepsala deklaraci celým svým titulem Viktorie, královna Velké Británie, Irska, Berwick-upon-Tweed a britských zámořských dominií. Když byl vyhlášen mír, britští zástupci zapomněli na Berwick-upon-Tweed. Tento ‘válečný stav’ objevilo ministerstvo zahraničí až v říjnu 1914. Poté byla mezi Berwickem a ruskou carskou vládou narychlo uzavřena samostatná smlouva, která ukončila šedesátiletou válku.”

Několik let před vypuknutím druhé světové války provedla knihovna ministerstva zahraničí vyčerpávající pátrání, aby zjistila, zda má příběh nějaký skutečný základ, ale nepodařilo se vynést na světlo nic, co by potvrdilo jeho autenticitu, ani nenaznačilo jakékoli okolnosti, které mohly být zkomoleny, aby daly vzniknout této zajímavé fikci. V prosinci 1965 bylo ministerstvo zahraničí požádáno, aby se k celému případu oficiálně vyjádřilo. Výsledek byl obdobný. Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že jejich knihovna záležitost ve 30. letech 20. století vyšetřovala a nenašla nic, co by podporovalo tento příběh nebo ukazovalo, jak k němu došlo. Jméno Berwick se neobjevuje v žádném dokumentu, a proto musíme konstatovat, že příběh jeho války s Ruskem je další z mnoha romantických fikcí, které obklopovaly město v jeho dlouhé a pestré historii.

Jenom připomenu, že Berwick-upon-Tweed má 12 043 obyvatel, tedy je srovnatelné s našimi Boskovicemi nebo Vrchlabím.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

Autorem obrazu jemuž vévodí britský seržant Luke O’Connor, který obdržel Viktoriin kříž za hrdinství v bitvě na řece Almě, je malíř Louis William Desange (1822-1887).

Napsat komentář