Bál světlušek (1393)

Je 28. ledna 1393 a koná se “Bál světlušek” (Bal des Ardents)… vinou Ludvíka Orleánského při něm uhořelo několik králových nejbližších přátel a sám panovník vyvázl životem jen s velkým štěstím.

Důvodem plesu byla svatba Catherine l’Allemande, oblíbené dvorní dámy královny Isabely. Během dne 28. ledna 1393 se konaly slavnosti a bankety, na které byl pozván celý dvůr. Večer byl na programu ples spojený s maškarním rejem. Francouzský král Karel VI. (1368-1422) a jeho přátelé Charles a Hugo de Guisay, Jean, hrabě de Joigny, Yvain Foix, Ogier de Nantouillet a Aymard de Poitiers se rozhodli převléci se za divé muže. Pomazali se smolou, obalili peřím a koudelí a svázali se řetězem. Kolem půlnoci zhasla světla a divoši se vmísili mezi hosty, gestikulovali a křičeli.

Králův bratr Ludvík z Valois a jeho strýc, vévoda Jan z Berry dorazili na ples o něco později. Zvědavý Ludvík vzal pochodeň, aby zjistil, kdo se skrývá pod maskami. Přistoupil příliš blízko ke kostýmům, čímž je podpálil. Kvůli řetězu se muži nemohli od sebe hned oddělit. Král byl zachráněn díky duchaplnosti své tety, vévodkyně z Berry, jež plameny okamžitě udusila svou sukní. Ogier z Natouillet se z řetězu vyvlékl jako první a zachránil se tím, že skočil do sudu s vodou, který byl připraven na špinavé nádobí. Yvain de Foix se dostal ke dveřím, kde se ho snažili dva sluhové udusit vlhkým hadrem, což se jim nedařilo. Ostatní hořeli před očima krále ještě další půlhodinu. Všichni čtyři zemřeli na popáleniny jeden po druhém v příštích několika dnech.

Ludvík z Valois nechal v kostele celestýnského kláštera vybudovat kapli, ve které se denně sloužila mše na památku obětí. Král se po tomto otřesném zážitku znovu propadl do depresí a v červnu se jeho zdravotní stav zhoršil k nepříčetnosti, v níž setrval po sedm měsíců. Událost se stala inspirací pro povídku Skokan z roku 1849 autora Edgara Allana Poea.

Na titulním obrázku můžeme vidět výjev z kroniky Jeana Froissarta (1337-1405). Vévodkyně de Berry (sedící vlevo) zakrývá krále Karla VI. svou modrou sukní, takže je mu vidět jen obličej. Tanečníci se snaží vyvléci ze svých hořících kostýmů. Jeden z nich skočil do sudu vpravo.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář