Bageta zastavila urychlovač částic

Velký hadronový urychlovač musel být vypnut kvůli kusu bagety. Zlí jazykové tvrdí že jej tam upustil pták, ale nám je jasné že jde o pozdrav z budoucnosti, v níž Francouzi ovládli Svět!

Obří urychlovač v Ženevě v laboratoři Evropského střediska jaderného výzkumu (CERN), na němž se zkoumají srážky hadronů, musel být v roce 2009 odstaven. Jeden z chladičů selhal, protože se do něj dostal kousek bagety, který asi upustil pták. Konkrétně selhala kryogenní jednotka využívající kapalné hélium udržující v urychlovači teplotu 1,9 stupně Kelvina (to je -271,25 stupně Celsia), tedy těsně nad absolutní nulou. Urychlovač LHC (Large Hadron Collider) využívající supravodivosti byl automaticky odstaven, protože magnety využívající tohoto jevu přestávají fungovat, jakmile se teplota překročí pět stupňů Kelvina. Supravodivost je podmíněna teplotou nepřekračující tuto hodnotu. Příčina selhání byla velmi neobvyklá. Ukázalo se, že vysokonapěťový okruh vypadl, protože se do něj dostal kus ztvrdlé bagety. Vědci ale nebyly schopni zjistit, jak je to možné, že do napájení chladící jednotky dostal drobek, když je celý urychlovač bedlivě střežen a obehnán plotem. Urychlovač urychluje protony na rychlost 99, 9999991 rychlosti světla. Touto rychlostí do sebe narazí a rozpadnou se. Takto je možné zkoumat kvarky a antikvarky, na které se při srážce rozpadnou. Protony patří spolu s mezony mezi hadrony.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář