Arnold Wolf (1877-1924)

Moravský Němec chtěl pomoci vybudovat svobodný ukrajinský stát.

Arnold Wolf (1877-1924) se narodil roku 1877 v Prostějově. Pocházel z německé kupecké rodiny a brzy se dal na vojenskou kariéru. Úspěšně absolvoval kadetskou a důstojnickou školu. Jako novopečený důstojník sloužil u 45. pěšího pluku v Sanoku, kde se zajímal o ukrajinskou historii a místní tradice. Během První světové války sloužil na italské frontě, kde dosáhl hodnosti podplukovníka a obdržel Leopoldův Řád. Konec války jej zastihl u 93. pěšího pluku a navzdory zmatkům a bezvládí, dokázal převést celou jednotku do Československa a to is výzbrojí (!) Překvapivě odmítl nabízený vstup do rodící se československé armády a v listopadu 1918 vstoupil do Haličské Armády. Během ukrajinsko-polské války velel 3. Berežanské brigádě UGA. Projevil se jako zdatný organizátor, když ze směsi bývalých vojáků různých armád a dobrovolníků vytvořil jednu z nejbojeschopnějších jednotek UGA. Brigáda se vyznamenala v roce 1919 v bojích o Bučač a Berežani. V bojích se se Wolf projevil jako statečný voják, když několikrát vedl osobně své podřízené do protiútoku během krizových momentů. Při nástupu UGA a Armády Ukrajinské Národní Republiky na Kyjev se stal velitelem 2. sboru UGA. Sbor byl úspěšný proti bělogvardějcům u Lipivcje, Němirova, Gajsiny a Braclavy. Největším úspěchem sboru pod Wolfovým velením bylo obsazení Žitomiru. Během epidemie tyfu se sám nakazil, ale odmítl přestat zajišťovat péči pro své vojáky a proto se již nikdy plně nevyléčil. Dosáhl hodnosti generál-četař a na jaře 1920 ustoupil s částí UGA do Československa. Stal se velitelem všech Ukrajinců internovaných v Československu a v červnu 1921 se stal velitelem internačního tábora v Jozefově. Jednou z věcí, kterou se mu podařilo dohodnout bylo umožnění dokončení studií na československých vysokých školách těch Ukrajinců, kteří studia přerušili kvůli válce. Ze všech funkcí odstoupil po nervové příhodě, kterou mu způsobilo, když v březnu 1923 spojenci rozhodli o uznání polské vlády nad Haličí. Arnold Wolf zemřel 24. listopadu roku 1924 v Prostějově. Jeho pohřeb se konal o tři dny později za účasti představitelů UGA a ukrajinské akademické obce z Brna. Na pohřbu zahrála rovněž československá vojenská hudba.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář