Anastomóza dvou stromů

Menší výpomoc mezi stromovými kamarády. Větší strom poskytuje svému zmrzačenému kolegovi jak samotné živiny, vodu, tak i oporu a mimo jiné zajišťuje i přenos informací. Můžeme se domnívat, že zdánlivě jednostranně výhodné soužití je v neprospěch většího stromu, leč je velmi pravděpodobné, že opačným směrem proudí důležité cukry produkované fotosyntézou v listech.

Mnohem častější je ale propojení stromů pod zemí. Mohutnější stromy mají tendenci přes kořenové srůsty vydávat živiny, metabolity a vodu do menších, slabších stromů a také i několik desetiletí udržují naživu pařezy – tvoří tzv. zával. Poněvadž kořenové srůsty funkčně propojují zúčastněné stromy, označují se také jako anastomózy. Anastomóza jej pojem běžnější v lékařské praxi označující funkční spojení cév, nervů apod.

Zdroj obrázku Reddit a Wikimedia Commons

https://i.redd.it/qpacj1ik4yz61.jpg

Napsat komentář