Agá Muhammad Chán

Perský šáh nařídil roku 1797 popravu dvou sluhů za přílišnou hlučnost. Protože byl svatý den, odložil jejich popravu o den a přiměl služebnictvo, aby se vrátilo ke svým povinnostem. Té noci zavraždili krále ve spánku.

Agá Muhammad Chán (1742-1797) byl první perský šáh z rodu Kádžárovců, zakladatel královské dynastie. Jako šáh vládl od roku 1789 a korunován byl v březnu 1796. Původně kadžárský kmenový náčelník opět sjednotil perská území, která se po smrti Nádirově (1747) fakticky osamostatnila. Jeho tažení byla mimořádně krutá; například dobytí Gruzie bylo provázeno rozsáhlými masakry. V září 1795 dobyl Tbilisi a po masakrech místních obyvatel bylo asi 15 tisíc Gruzínců, žen a dětí odvlečeno do Íránu do otroctví. Agá Muhammad byl energický a inteligentní vládce. Byl to on, kdo učinil hlavním městem Persie Teherán. Neměl potomky, protože byl v mládi vykleštěn, aby se nemohl účastnit bojů o moc. Miloval šperky a drahokamy, ale ani svou moc, ani své klenoty si už nestihl užít. V červnu 1797 ho během výpravy do oblasti dnešního Náhorního Karabachu ubodali k smrti dva vlastní sluhové. Služebníci, kteří měli být následující den přísně potrestáni, Agu Muhammada v noci zavraždili dýkou v jeho stanu. Zde je detailnější popis celé události:

Úspěšná vláda Agá Muhammada neměla dlouhého trvání, protože byl v roce 1797 zavražděn ve svém stanu ve městě Šuša, hlavním městě karabašského chanátu, tři dny poté, co dobyl město. Podle zápisků došlo jedné noci k hádce mezi gruzínským sluhou Sadeghem Gorjim a komorníkem Khodadad-e Esfahani. Zvýšili hlas tak, že se šáh rozzlobil a nařídil oba popravit. Sadeq Khan-e Shaghaghi, prominentní emír, se za ně přimlouval, ale nebyl vyslyšen. Šáh však nařídil, aby byla jejich poprava odložena na sobotu, protože to byl shodou okolností pátek večer (islámský svatý den), a nařídil jim, aby se vrátili ke svým povinnostem v královském pavilonu, nespoutaní a čekali na svou zítřejší popravu. Ze zkušenosti však věděli, že král dodrží co přikázal, a bez naděje na milost se odhodlali ke smělému činu. Připojil se k nim komorník Abbas-e Mazandarani, a když šáh spal, ti tři vtrhli do královského pavilonu a dýkou i nožem šáha zavraždili.

Následníkem se stal šáhův synovec Fát Alí (1771-1834). Jeho vláda přinesla ztrátu severních území Perské říše (dnešní Gruzie, Dagestán, Ázerbájdžán a Arménie) v rusko-perských válkách. Ještě o něm zmíním, že historik Joseph M. Upton o Fátovi Alím napsal, že “je u Peršanů slavný pro tři věci: svůj výjimečně dlouhý vous, vosí pás a plodnost.” Šáh měl se svými 160 ženami asi 260 dětí, dospělosti se dožilo 60 synů a kolem 50 dcer.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Defeat of Lotf ‘Ali Khan by Agha Mohammad Khan; the city of Shiraz in the background. Folio from the Shahanshahnameh of Fath ‘Ali Khan Saba, dated 1810
Agha Mohammad Khan’s capture and sack of Kerman

Painting of Agha Mohammad Khan (right) and his grand vizier Hajji Ebrahim Shirazi (left)
šáhův synovec a následník Fát Alí (1771-1834)

Napsat komentář